Informace o nás

PARATEAM ČESKÁ  LÍPA je Středisko výcviku parašutistů č. 028/ÚCL Odpovědným vedoucím instruktorem je Milan Jankuj

Jsme středisko výcviku parašutistů s oprávněním provádět následující druhy výcviku a služeb:

 • základní parašutistický výcvik ZV
 • výcvik a provádění zkráceného výcviku metodou AFF
 • výcvik pro splnění podmínek k získání kategorií A, B, C
 • pokračovací výcvik dle V-PARA-2, zejména:
 • výcvik spolupráce parašutistů ve formacích za volného pádu RW
 • výcvik parašutistů ve volném létání FF
 • výcvik parašutistů metodou tandemových seskoků
 • balení záložních parašutistických a záchranných pilotních padáků
 • provádění školení a přezkušování
 • organizování sportovních provozů, soutěží a ukázkových seskoků
 • organizování a provádění tandemových seskoků

Idea

   Sportovní letectví, a tedy i parašutismus, má v České republice dlouholetou tradici a je veřejností obecně kladně vnímáno. I proto si myslíme, že každá snaha dál se zapojit, reprezentovat či jinak přiblížit tento krásný sport ostatním má skutečný smysl.

    I to je jeden z důvodů, proč jsme se aktivně podíleli na pořádání jednoho z nejhezčích Dětských dnů na českolipsku s názvem Agent 007, vzpomínkové DVD máme stále k dispozici. A možná jste s námi zažili seskoky na stadión při Zákupských slavnostech, seskoky do centra v N.Boru, loučení s létem na koupalištích v Jablonném či v Novém Boru, nebo si v tombole vylosovali seskok s padákem...

   S ohledem do budoucna my půjdeme dál, když budeme na letištích vídat nové a nové tváře a v jejich očích zájem. Nerad bych tvrdil, že tento sport je pro každého, to prosím jistě ne, ale Vaší přítomností a třeba zakoupením letenky na vyhlídkový let či objednání ukázkového seskoku při slavnostech podpoříte dění a tradici našeho klubu a celého letiště v České Lípě.

Historie

2004 Založení Parateamu u Aeroklubu ČR v součinnosti s Paraklubem Olymp Praha v Kolíně (do r.2008).

2009 Založení Střediska výcviku parašutistů Parateam Česká Lípa. Do této doby prošlo kurzy zákl.výcviku celkem 151 nováčků.

2011 Přechod pod Úřad pro civilní letectví (ÚCL).