Ke stažení

Přihláška do základního výcviku ("lano")

Stáhněte, vyplňte a pošlete zpět na uvedený kontakt. Nejpozději před samotným seskokem musí být doložena zdravotní způsobilost (II.třídy ICAO) od Leteckého lékaře, viz odkazy. Osoby mladší 18 let musí předložit úředně ověřený písemný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců. ZV přihláška...

Formulář tandemového seskoku

Stáhněte, vyplňte, nepodepisujte a pošlete zpět na kontaktní adresu. Zavoláme Vám s nabídkou vhondých termínů. Ve formátu Microsoft word Tandemovy seskok 2021.docx (40,9 kB) nebo ve formátu PDF zde:Tandemovy seskok 2021.pdf (251531)

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

sekce parašutismu: https://www.caa.cz/provoz/parasutismus    ¨

formuláře https://www.caa.cz/personal/letecky-personal-parasutista

parašutistická bible: https://www.caa.cz/provoz/parasutismus/parasutisticke-predpisy/

Letecký lékař:

Pro základní výcvik a sportovní seskoky je nutné potvrzení o "zdravotní způsobilosti II.třídy ICAO".  Seznam lékařů, vydávajících posudek o zdravotní způsobilosti pro Sportovně letající zařízení (SLZ), najdete na stránkách ÚCL.

Uvádíme jeden z kontaktů:

MUDr. Jaroslav Šikola, Bánskobystrická 122/25, Liberec, +420 482 770 070

detail firmy: https://www.firmy.cz/detail/385656-mudr-jaroslav-sikola-liberec-viii-dolni-hanychov.html