Ke stažení

Přihláška do základního výcviku ("lano")

Stáhněte, vyplňte a pošlete zpět na uvedený kontakt. Nejpozději před samotným seskokem musí být doložena zdravotní způsobilost (II.třídy ICAO) od Leteckého lékaře, viz odkazy. Osoby mladší 18 let musí předložit úředně ověřený písemný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců. ZV přihláška...

Formulář tandemového seskoku

Stáhněte, vyplňte, nepodepisujte a pošlete zpět na kontaktní adresu. Zavoláme Vám s nabídkou vhondých termínů. Ve formátu Microsoft word Tandemovy seskok 2021.docx (40,9 kB) nebo ve formátu PDF zde:Tandemovy seskok 2021.pdf (251531)