Fotogalerie: Tandemové seskoky

Záznamy: 1 - 4 ze 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tandemové seskoky

Tandemový seskok u nás

20.03.2013 08:56
Tandemovým seskokem se rozumí výsadek parašutisty-pilota s parašutistou-pasažérem připnutým ve speciálním postroji. Pilotem je výhradně zkušený parašutista s licencí Tandem pilota, pasažér tímto nemusí splňovat žádnou z parašutistických licencí ani zdravotní prohlídku a má jedinečnou příležitost zažít to, co pociťují zkušení parašutisté. Od nástupu do letadla, přes zážitek z letu, napětí při výskoku, krásu volného pádu, let na padáku, bezpečné přistání na zemi a euforii... Skáče se z výšky od 3000 do 4000 metrů, doba volného pádu je do 50 vteřin při rychlostí do 220km/h. Po přibrždění je ve výšce cca 1500m plynule otevřen padák, čímž se eliminuje trhnutí. Následný klouzávý let na padáku trvá přibližně 7-9 minut. Po dohodě s instruktorem je možné si vyzkoušet i řízení padáku.  Před nástupem do letadla Vám bude tandemovým pilotem vysvětlen průběh seskoku a důležité úkony, vše ostatní bude v...

Jak objednat

20.03.2013 08:59
Objednávku si stáhněte v sekci "Ke stažení". Vyplňte ji a nepodepsanou doručte na adresu parateamcl@seznam.cz. Objednávku z důvodů možné změny zdravotního stavu podepisujete před seskokem.  Po předchozí dohodě je možné objednávku vyplnit přímo na adrese Parateamu, viz.Kontakt. Následně Vás budeme informovat o možných termínech. Seskoky se provádí v termínech od dubna do listopadu. Vše záleží na počasí.                                ...

Vznik smluvního vztahu

Parateam Česká Lípa - Středisko výcviku parašutistů (dále jen Parateam) provozuje služby. Vzájemný smluvní vztah mezi Parateamem a zákazníkem se řídí Občanským zákoníkem a je upraven těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Zákazník podáním objednávky nebo přihlášky potvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami, s kterými souhlasí. Smluvní vztah vznikne po provedení úhrady za objednanou službu.

Objednání, rezervace a platnost služeb

Službu je možné objednat na našich webových stránkách, na telefonních číslech 481 120 102 (pevná linka), 604 776 265 (mobil) nebo při osobním setkání.    Zákazník může koupit službu pro sebe nebo pro jinou osobu. Omezení služby je uvedeno na objednávce. Parateam se zavazuje zákazníkovi zajistit dle svých možností rozsah objednaných služeb v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě. Výjimku tvoří události vyšší moci (např. počasí, technické poruchy atd.). Parateam není odpovědný za vzniklé náklady s tím spojené. V tomto případě je zákazník telefonicky informován a bude s ním dohodnut jiný termín služby. Pokud nebude dohodnut jiný termín, bude zákazníkovi vrácena úhrada. Parateam není odpovědný za nevhodnost služby (dárku), ale je ochoten poskytnout jinou službu, kterou má v nabídce ve stejné cenové relaci nebo s doplatkem.

Každý zákazník má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Objednaná služba bude potvrzena po jejím zaplacení. Rezervace termínu služby musí být provedena v době její platnosti.

Platnost objednané služby končí 12 měsíců od data jejího prodeje, pokud nebyla sjednána jinak a platí i pro dárkové poukazy. Dárkové poukazy jsou přenosné. Po tomto termínu bez náhrady propadají.

Stornování  nebo změna služby těsně před termínem

Pokud zákazník změní nebo zruší objednanou službu v době kratší než 72 hodin před dohodnutým termínem a nebude-li možno službu přesunout na jiný termín, propadá služba bez náhrady. Ve výjimečných případech lze dohodnout jinak.

Cena

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanou službou a je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Parateamem.

Diváci

   Divákům umožňujeme bližší přístup k objednané službě za podmínek přísného dodržování předpisů a pokynů provozovatele letiště. Pokud divák poruší to co je uvedeno, bude se nevhodně chovat a je podezření, že je pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek nebude mu umožněn přístup nebo bude vykázán.

Milan Jankuj

Parateam ČL

1.1.2009

https://youtu.be/PDm1Cyeq6Yc