Fotogalerie: Tandemové seskoky

Záznamy: 45 - 48 ze 48
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Tandemové seskoky

Tandemovým seskokem se rozumí výsadek parašutisty-pilota s parašutistou-pasažérem připnutým ve speciálním postroji. Pilotem je výhradně zkušený parašutista s licencí Tandem pilota, pasažér tímto nemusí splňovat žádnou z parašutistických licencí ani zdravotní prohlídku a má jedinečnou příležitost zažít to, co pociťují zkušení parašutisté. Od nástupu do letadla, přes zážitek z letu, napětí při výskoku, krásu volného pádu, let na padáku, bezpečné přistání na zemi a euforii...

Skáče se z výšky od 3000 do 4000 metrů, doba volného pádu je do 50 vteřin při rychlostí do 220km/h. Po přibrždění je ve výšce cca 1500m plynule otevřen padák, čímž se eliminuje trhnutí. Následný klouzávý let na padáku trvá přibližně 7-9 minut. Po dohodě s instruktorem je možné si vyzkoušet i řízení padáku. 

Před nástupem do letadla Vám bude tandemovým pilotem vysvětlen průběh seskoku a důležité úkony, vše ostatní bude v jeho režii. Ochranné brýle Vám budou na zapůjčeny. Pro seskok je vhodný oděv na celé tělo a pevná sportovní obuv avšak ne vojenská obuv typu "kanady". 

Vřele doporučujeme si svůj zážitek natočit kamerou z ruky tzv.hand-cam. Výsledné video bude obsahovat záběry z pozemní přípravy, vzlet, záběry z letu, kompletní výskok, volný pád a otevření padáku, záběry z letu na padáku a celé přistání. Pokud byste měli jiná přání či nápady rádi Vám vyjdeme vstříc podle možností.

Samozřejmě Vaši přátelé a rodina je na letište zvána a přípravy mohou sledovat z bezprostřední blízkosti. Vítané jsou fotoaparáty, kamery a dobrá nálada. Z bezpečnostních důvodů ovšem není dovoleno vstup na doskokovou plochu. Průlet a přesné místo přistání je výbráno samotným pilotem podle aktuálních možností, pro detaily doporučujem dalekohled.

Prosíme, mějte na paměti, že parašutismus je sport velice závislý na počasí, a proto se stává, že výsadky mohou být posunuty nebo odloženy. Platnost seskoků obvykle ještě potrvzujeme v den akce.

 

Jak objednat?

Objednávku si stáhněte v sekci "Ke stažení". Vyplňte ji a nepodepsanou doručte nebo pošlete na adresu parateamcl@seznam.cz.

Objednávku z důvodů možné změny zdravotního stavu podepisujete před seskokem.  Po předchozí dohodě lze objednávku vyplnit přímo a provést i úhradu na adrese Parateamu, viz.Kontakt. nebo převodem na účet č. 2300378629/2010  ve zprávě pro příjemce prosím uveďte "Tandem a jméno pasažéra". Po uhrazení Vaše objednávka dostane číslo CL -...  Skáče se v termínech od dubna do listopadu na letištích Jičín - Vokšice a začátkem července při soustředěni parašutistů v České Lípě - Lada . Provedení seskoku se může zpozdit i přesunout, v případě který nelze ovlivnit (počasí, technická závada, atd.) Na letišti je možnost občerstvení. Minimálně půl hodiny před domluveným časem se dostavte na letiště k vyřízení formalit a provedení přípravy. 

Přejeme příjemný seskok.

V případě zájmu mi napište parateamcl@seznam.cz

Milan Jankuj                                                                       

 

Vznik smluvního vztahu

Parateam Česká Lípa - Středisko výcviku parašutistů (dále jen Parateam) provozuje služby. Vzájemný smluvní vztah mezi Parateamem a zákazníkem se řídí Občanským zákoníkem a je upraven těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Zákazník podáním objednávky nebo přihlášky potvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami, s kterými souhlasí. Smluvní vztah vznikne po provedení úhrady za objednanou službu.

Objednání, rezervace a platnost služeb

Službu je možné objednat na našich webových stránkách nebo při osobním setkání. Zákazník může koupit službu pro sebe nebo pro jinou osobu. Omezení služby je uvedeno na objednávce. Parateam se zavazuje zákazníkovi zajistit dle svých možností rozsah objednaných služeb v dohodnutém termínu, rozsahu a kvalitě. Výjimku tvoří události vyšší moci (např. počasí, technické poruchy atd.). Parateam není odpovědný za vzniklé náklady s tím spojené. V tomto případě je zákazník telefonicky informován a bude s ním dohodnut jiný termín služby. Pokud nebude dohodnut jiný termín, bude zákazníkovi vrácena úhrada. Parateam není odpovědný za nevhodnost služby (dárku), ale je ochoten poskytnout jinou službu, kterou má v nabídce ve stejné cenové relaci nebo s doplatkem.

Každý zákazník má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Objednaná služba bude potvrzena po jejím zaplacení. Rezervace termínu služby musí být provedena v době její platnosti.

Platnost objednané služby končí 12 měsíců od data jejího prodeje, pokud nebyla sjednána jinak a platí i pro dárkové poukazy. Dárkové poukazy jsou přenosné. Po tomto termínu bez náhrady propadají.

Stornování nebo změna těsně před termínem

Pokud zákazník změní nebo zruší objednanou službu v době kratší než 72 hodin před dohodnutým termínem a nebude-li možno službu přesunout na jiný termín, propadá služba bez náhrady. Ve výjimečných případech lze dohodnout jinak.

Cena

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanou službou a je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Parateamem.

Diváci

Divákům umožňujeme bližší přístup k objednané službě za podmínek přísného dodržování předpisů a pokynů provozovatele letiště. Pokud divák poruší to co je uvedeno, bude se nevhodně chovat a je podezření, že je pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek nebude mu umožněn přístup nebo bude vykázán.

 

Milan Jankuj

Parateam ČL