Základní výcvik (ZV)

Předem upozorňujeme, že se jedná o nepřenositelný životní zážitek, který je ještě o stupeň výše než oblíbený tandemový seskok. Nevěříte?

PRVNÍ DEN je teoretické školení, které Vám ozřejmí tento sport a bezpečnostní pravidla. Seznámíte se s meterologií, s padákovou technikou a s teorií ovládání padáku. Pro ty, kteři již v minulosti ZV absolvovali, u nás či jinde, a nemají kontinuitu, musí bez vyjímky absolvovat kurz znovu,

DRUHÝ DEN (nemusí znamenat den následujjící) již přichází na řadu praktická část obsahující pozemní přípravu - nácvik parakotoulu, zopakování základních postupů, kontrola výstroje, a následně seskok z výšky 1000-1200m nad zemí s padákem typu křídlo. Křídlo je moderní typ vrchlíku, osvědčený pro svou spolehlivost, snadnou ovladatelnost a to především při přistání. Samozřejmou výbavou studentského postroje je i zabepečovací přístroj (Cypres, M2, Vigyl)

JAK PROBÍHÁ SAMOTNÝ SESKOK před nástupem proběhne důkladná kontrola postroje, oblečení a vybavení vaším instruktorem a velitelem výsadky, který Vám určí místo v letadle, pořadí vysazení a ve stanovené výšce připne výtažné lano. Lano zajistí po výskoku automatické otevření hlavního padáku. Po provedení nacvičených úkonů provádíte klouzavý let pod dohledem instruktora. Ten Vás ze země vysílačkou, kterou máte v přilbě navede bezpečně na přistání.

Další seskok v případě zájmu lze zakoupit letenky na další seskoky, viz. "Ceník". Limit je max. 3 seskoky/den.

V přihlášce potvrzujete podpisem přihlašuji se do základního parašutistického výcviku. Jsem si vědom(á) všech rizik, které mohou nastat při výcviku a provádění seskoků z letadla. Mou povinnosti je dodržovat zákonná ustanovení, směrnice a nařízení pro leteckou a parašutistickou činnost, s kterými jsem se v průběhu výcviku seznámil(a) a řídit se pokyny vedoucího výcviku, instruktorů a funkcionářů provozní směny. Podmínky uvedené v tomto odstavci platí i pro další parašutistický (sportovní) výcvik. Rozhoduji se svobodně a s plným vědomím.

Osoby zabývající se parašutismem, by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a mohou mít  váhu max. 100 Kg. Při vyšší váze pouze po dohodě.

Zdravotní stav  osoby zabývající se parašutismem, by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a mohou mít  váhu max. 100 Kg. Při vyšší váze pouze po dohodě.

K výcviku je nutná lékařská prohlídka od určeného leteckého lékaře, viz "Ke stažení", která musí být doložena nejpozdějí před výsadkou.

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy -  ICAO  vystaví zdravotnické zařízení, nebo určený letecký lékař s oprávněním Ministerstva Dopravy ČR

Věk U žadatelů od 15 do 18 let je nutný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

Jména a příjmení.………………………………………………………………………………………………….

Vztah k žadateli.……………………………………………………………………………………………………

Podpisy zákonných zástupců.……………………………………………………………………………………

Na úředně ověřené podpisy použít druhou stranu přihlášky.

CENA VÝCVIKU (viz.Ceník) OBSAHUJE:

11-14hodin výuky
Zapůjčení vybavení a odborné zabalení padákové techniky
1 letenku a letištní poplatky

 

Fotogalerie: Základní výcvik