Základní výcvik (ZV)

Předem upozorňujeme, že se jedná o nepřenositelný životní zážitek, který je ještě o stupeň výše než oblíbený tandemový seskok. Nevěříte?

PRVNÍ DEN je teoretické školení, které Vám ozřejmí tento sport a bezpečnostní pravidla. Seznámíte se s meterologií, s padákovou technikou a s teorií ovládání padáku. Pro ty, kteři již v minulosti ZV absolvovali, u nás či jinde, a nemají kontinuitu, musí bez vyjímky absolvovat kurz znovu,

DRUHÝ DEN (nemusí znamenat den následujjící) již přichází na řadu praktická část obsahující pozemní přípravu - nácvik parakotoulu, zopakování základních postupů, kontrola výstroje, a následně seskok z výšky 1000-1200m nad zemí s padákem typu křídlo. Křídlo je moderní typ vrchlíku, osvědčený pro svou spolehlivost, snadnou ovladatelnost a to především při přistání. Samozřejmou výbavou studentského postroje je i zabepečovací přístroj (Cypres, M2, Vigyl)

JAK PROBÍHÁ SAMOTNÝ SESKOK před nástupem proběhne důkladná kontrola postroje, oblečení a vybavení vaším instruktorem a velitelem výsadky, který Vám určí místo v letadle, pořadí vysazení a ve stanovené výšce připne výtažné lano. Lano zajistí po výskoku automatické otevření hlavního padáku. Po provedení nacvičených úkonů provádíte klouzavý let pod dohledem instruktora. Ten Vás ze země vysílačkou, kterou máte v přilbě navede bezpečně na přistání.

Další seskok v případě zájmu lze zakoupit letenky na další seskoky, viz. "Ceník". Limit je max. 3 seskoky/den.

V přihlášce potvrzujete podpisem přihlašuji se do základního parašutistického výcviku. Jsem si vědom(á) všech rizik, které mohou nastat při výcviku a provádění seskoků z letadla. Mou povinnosti je dodržovat zákonná ustanovení, směrnice a nařízení pro leteckou a parašutistickou činnost, s kterými jsem se v průběhu výcviku seznámil(a) a řídit se pokyny vedoucího výcviku, instruktorů a funkcionářů provozní směny. Podmínky uvedené v tomto odstavci platí i pro další parašutistický (sportovní) výcvik. Rozhoduji se svobodně a s plným vědomím.

Osoby zabývající se parašutismem, by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a mohou mít  váhu max. 100 Kg. Při vyšší váze pouze po dohodě.

Zdravotní stav  osoby zabývající se parašutismem, by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a mohou mít  váhu max. 100 Kg. Při vyšší váze pouze po dohodě.

K výcviku je nutná lékařská prohlídka od určeného leteckého lékaře, viz "Ke stažení", která musí být doložena nejpozdějí před výsadkou.

Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy -  ICAO  vystaví zdravotnické zařízení, nebo určený letecký lékař s oprávněním Ministerstva Dopravy ČR.

Seznam lékařů zde.

Věk U žadatelů od 15 do 18 let je nutný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

Jména a příjmení.………………………………………………………………………………………………….

Vztah k žadateli.……………………………………………………………………………………………………

Podpisy zákonných zástupců.……………………………………………………………………………………

Na úředně ověřené podpisy použít druhou stranu přihlášky.

CENA VÝCVIKU (viz.Ceník) OBSAHUJE:

11-14hodin výuky
Zapůjčení vybavení a odborné zabalení padákové techniky
1 letenku a letištní poplatky

 

Věděli jste že...

Fotogalerie: Základní výcvik

OSNOVA VÝCVIKU PARAŠUTISTŮ KATEGORIE „A“ (dle předpisu V-PARA2, revize 4/2015)

Číslo úlohy / Název úlohy (Minimální počet seskoků) / Minimální výška seskoku /Způsob otevření 

1 Seznamovací seskok s otevřením padáku na UV/PO (upoutaný vak nebo průběžné otevírání). (1)   1000m

2 Nahmátnutí ručního uvolňovače (otevření padáku na UV/PO) a nácvik řízení padáku.(3)    1000m

3 Stabilizovaný volný pád 5 vteřin. (2)    1000m ST (stabilizovaný volný pád)

4 Stabilizovaný volný pád 10 vteřin a nácvik řízení padáku zadními popruhy. (2)    1200m ST 

5 Volný pád v prsní poloze 5 vteřin a nácvik přetažení padáku. (2)    1000m RO (ruční otevření)

6 Volný pád v prsní poloze 10 vteřin a nácvik spirály na předním popruhu. (2)    1200m RO 

7 Volný pád v prsní poloze 20 vteřin. (2)    1700m RO 

8 Rušení polohy střemhlav, bok. (1)   2200m RO 

9 Rušení polohy záda. (1)   2200m RO 

10 Nácvik horizontálních otáček. (2)    2200m RO 

11 Nácvik salta vzad. (2)    2200m RO 

12 Nácvik salta vpřed. (2)   2200m RO 

13 Nácvik spojování figur, otáčka a salto. (3)   2200m RO 

14 Nácvik výskoku ve dvojici. (2)   2200m RO 

15 Nácvik vyvážení ve dvojici. (3)   2200m RO 

16 Přesnost přistání jednotlivce. (2)   1200m RO 

17 Přesnost přistání, skupiny. (2)   1200m RO 

18 Přezkušovací seskok pro udělení kategorie A. (1)    2200m RO

 

Poznámky

Podmínky pro udržení kategorie: Vykonat minimálně 20 seskoků za poslední 2 roky.

ST - stabilizovaný volný pád parašutisty pomocí stabilizačního padáčku uvolněného výtažným lanem z hlavního padáku a s následným ručním otevřením hlavního padáku parašutistou po dodržení stanovené časové výdrže. 

UV - způsob otevírání hlavního padáku na upoutaný vak vrchlíku

PO - způsob otevírání hlavního padáku jeho průběžným otevřením 

RO - volný pád parašutisty s ručním otevřením hlavního padáku v prsní poloze po dodržení stanovené časové výdrže

OSNOVA VÝCVIKU SPOLUPRÁCE PARAŠUTISTŮ VE VYTVÁŘENÍ FORMACÍ ZA VOLNÉHO PÁDU RW – RELATIVE WORK 

Číslo úlohy / Název úlohy (Minimální počet seskoků) / Minimální výška seskoku 

101 Výskok proti směru letu (1) 1200m

102 Výskok ve dvojici (2) 1800m

103 Nácvik klouzání (2) 2200m 

104 Vyvážení ve dvojici (1) 2200m 

105 Přiblížení a vzdálení (2) 2200m 

106 Stoupání a klesání (2) 2200m 

107 Úloha spojená 105 – 106 (2) 2200m 

108 Otáčení o 360 stupňů (2) 2200m 

109 Spolupráce ve dvojici (4) 2200m 

110 Výskok a spolupráce ve trojici (2) 2200m

111 Výskok a spolupráce ve čtveřici (4) 2200m 

112 Spolupráce ve formacích (4) 2200m

 

Podmínky pro udržení kategorie: Vykonat minimálně 20 seskoků za poslední 2 roky.