Přihláška do základního výcviku ("lano")

Stáhněte, vyplňte a pošlete zpět na uvedený kontakt. Nejpozději před samotným seskokem musí být doložena zdravotní způsobilost (II.třídy ICAO) od Leteckého lékaře, viz odkazy. Osoby mladší 18 let musí předložit úředně ověřený písemný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

ZV přihláška 2015.docx (186,8 kB)